• គ្រូបង្គោល/គ្រូឧទ្ទេស: Thary Em
 • គ្រូបង្គោល/គ្រូឧទ្ទេស: Lim Kimleang
 • គ្រូបង្គោល/គ្រូឧទ្ទេស: Suong Savoeun
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Vichet Khlork
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Thavry Nuon
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Chanmony Oum
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Manela Pich
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Chhaiya Sousday
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Seyreyroth Sousday
 • គ្រូបង្គោល/គ្រូឧទ្ទេស: Thary Em
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Vin I
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Chanmony Oum
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Seyreyroth Sousday

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ វគ្គទី២ ជូនមន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌថ្មី នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ជាថ្មីម្តងទៀត សូមគោរពជម្រាបសិក្ខាកាមមេត្តាជ្រាបថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិសជូនមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្របខណ្ឌឆ្នាំ ២០១៨-២០២០ នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងជាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ១៥-១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ តាមកម្មវិធី Zoom។ 


អាស្រ័យហេតុនេះ សូមសិក្ខាកាម ចូលរួមវគ្គបណ្តាលបណ្តាលពីចម្ងាយនេះ តាមកាលបរិច្ឆេទដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ និងតាមរយៈតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖

https://zoom.us/j/96059757381?pwd=TkFoWUJKcFJiT2MwZzBidWJtSnlIUT09

ឬតាមរយៈ 

- Meeting ID: 960 5975 7381

- Password: 464953


សូមជម្រាបផងដែរថា ដើម្បីឱ្យវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ ព្រឹកតទៅ ប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនតាមការគ្រោងទុក សូមសិក្ខាកាមមេត្តាចូលក្នុង Video Conference ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom តាមរយៈតំណភ្ជាប់ ឬ Meeting ID និង Password ដូចជម្រាបជូនខាងលើ មុននឹងកម្មវិធីចាប់ផ្តើមយ៉ាងហោចណាស់ ១០ នាទី។


ក្នុងករណីមានបញ្ហាបច្ចេកទេស ក្នុងការចូលរួម Video Conference សូមទាក់ទងក្រុមការងាររៀបចំរបស់វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ (តេលេក្រាម) ៖

- លោក ឃ្លោក វិចិត្រ ០១២ ៨៤៦ ៣៦៨

- លោក ជា អេងគៀត ០៨៩ ៨៦០ ៦៩៦


 • គ្រូបង្គោល/គ្រូឧទ្ទេស: Thary Em
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Vichet Khlork
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Chanmony Oum
 • អ្នកសម្របសម្រួល: Seyreyroth Sousday